• Colourbox

Utvider antallet egenmeldingsdager

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å utvide egenmeldingsretten fra tre til åtte dager som følge av svineinfluensaen.