• En årelang strid om hvordan vi skal skrive nynorsk, går trolig mot slutten.

Språkrådet sier ja til ny nynorsk

En årelang strid om hvordan vi skal skrive nynorsk, går trolig mot slutten. Språkrådets styre gikk fredag enstemmig inn for forslaget til ny offisiell nynorskrettskrivning.