Høyesterett vurderer Baneheia-krenkelse på nytt

En mann som ble omtalt i Baneheia-saken får nå en ny vurdering i Høyesterett om hans krav om erstatning for ærekrenkelser kan gjenopptas.