5000 barn får p-piller

5000 jenter i alderen 12 til 15 år fikk p-piller i 2009. Ofte skjer utdelingen uten at foreldrene er klar over at døtrene deres får prevensjon av lege eller helsesøster.