Villaksen er truet av utrydding

Den norske villaksen er utrydningstruet. Årsaken er rømt oppdrettslaks.