- Nordby ny generalsekretær i Europabevegelsen

Trygve Nordby (55) blir tirsdag utpekt som ny generalsekretær i Europabevegelsen, ifølge Nationen.