Veritas om Kielland: - Bruk av åtte ankere i stedet for ti var ikke ulykkesårsaken

Veritas mener store ankerkrefter under forhalingen kan ha hatt betydning, men at D-6-staget var skadet og ville ha kollapset før eller siden, uansett. - Ankerlinene ville ryke lenge før det aktuelle staget dersom dette hadde vært uskadet, hevder DNV GL, tidligere Det norske Veritas.

– Bruk av åtte i stedet for ti ankre var identifisert som en av flere mulige ulykkesårsaker og ble vurdert i granskningen. 

Les hele saken med abonnement