Doktor på rus og russ

Alan Sande er anti-russ fra St. Svithun med doktorgrad på russefeiring.