Lovens strengeste straff i giftsaken

Frostating lagmannsrett har dømt Terje Wiik (52) til 21 års fengsel og ti års sikring for overlagt drap på Inger Lise Bakken.