Potensmedisin kvikker opp hjertepasienter

Viagra-produsent Pfizer støtter en studie i Stavanger der pasienter med hjertesvikt behandles med potensmedisin. — Resultatene er nesten for gode til å være sanne, sier professor Kenneth Dickstein.

Publisert:

Potenspiller som Viagra ble opprinnelig utviklet til hjertepasienter. Nå leder professor Kenneth Dickstein en studie der medisinen igjen testes på pasienter med hjertesvikt. En av dem er 62 år gamle Thor Olav Malmin. Foto: Jarle Aasland

Ina Gundersen
Journalist

Kan sildenafil, bedre kjent som Viagra, hjelpe hjertepasienter?

— Ja, mener Kenneth Dickstein.

Han er professor i medisin og overlege ved SUS. Fra Stavanger Helseforskning (se fakta) leder han et internasjonalt forskningsprosjekt der medisinen gis til pasienter med hjertesvikt.

Resultater fra flere små studier tyder på at denne pasientgruppen kan få et mye bedre liv:

— Resultatene er nesten for gode til å være sanne. Pasientene rapporterer om bedre livskvalitet fordi hjertefunksjonen, og dermed pusten, bedres. Jeg vil at mine pasienter igjen skal kunne gå opp trappene uten å måtte ta pauser, sier Dickstein.

Studien startet for et års tid siden og omfatter 210 pasienter; kvinner og menn. To tredeler av dem får medisinen, mens den siste tredelen får uvirksomme piller (placebo). Ingen vet hvem som får hva før studien er fullført. I tillegg til Stavanger omfatter studien pasienter i Storbritannia, Italia og Israel.

Dårlig livskvalitet

Pasienter med hjertesvikt klarer ikke å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok fordi hjertet er svekket.

— Blodårene trekker seg sammen. Det fører til at organene får for dårlig blodtilførsel, væske samles opp i kroppen og pasienter plages av væskeansamling i lungene. De vanligste plagene er tung pust, trøtthet og nedsatt fysisk yteevne, sier han.

Det antas at to-tre prosent av den voksne befolkningen lider av hjertesvikt, og forekomsten er stigende. Hjertesvikt er en svært vanlig årsak til sykehusinnleggelse. Det dreier seg som regel om eldre pasienter, det vil si kvinner og menn i 60-70-årene.

Studiedeltakerne får medisin tre ganger daglig i et halvt år. Mens potenspiller tas i en dose på 25 eller 50 mg ved behov, har pasientene i denne studien fått medisinen i doser på 40 mg tre ganger daglig - alt under løpende medisinsk oppfølging fra helsepersonell.

En av deltakerne er 62 år gamle Thor Olav Malmin. Han vet ikke om han har fått ekte medisin eller ei, men er selv ikke i tvil:

— Pusten min ble så mye bedre! Med det samme jeg sluttet med medisinen igjen, ble jeg tungpustet, sier han.

Derfor har han og legen besluttet at han skal fortsette med medikamentet og søkt Nav om støtte. Medisinen er svært dyr. For Malmin vil det si flere tusen kroner i måneden.

Tilbake til start

Sildenafil ble opprinnelig utviklet som hjertemedisin på 1980-tallet.

— Medisinen inneholder et stoff som fører til at blodårene utvider seg hos hjertepasienter. En uventet bivirkning var bedre potens. En medisin som kunne løse ereksjonsproblemer innebar selvfølgelig et enormt stort marked, sier Dickstein.

Derfor ble Viagra medisin for menn med ereksjonsproblemer i stedet for hjertesyke. Likevel har hjertespesialister over hele verden i årevis skrevet ut medisinen til pasienter med hjertesvikt. Men det er første gang en stor studie som dette gjøres. Initiativet kommer fra Dickstein:

— Å se etter nye bruksområder kan teoretisk påvirke bruk av legemiddelet som allerede er registrert. Hva hvis vi fant noe negativt? Jeg har brukt fem år på å overtale selskapet til å godkjenne studien, sier han.

Studien støttes av Viagra-produsenten Pfizer. Resultater viser at behandlingen er trygg for denne pasientgruppen og gir bedre dokumentasjon på virkningen av medisinen. Få eller ingen alvorlige bivirkninger er rapportert.

— Pasienter med hjertesvikt har redusert livskvalitet, inkludert seksuell kvalitet. En følge av behandlingen er at flere melder at de ikke lenger har problemer med ereksjonen, men dette er ingen ubehagelig bivirkning, sier han.

Publisert: