- Ikke kommunens ansvar

Forsand-ordfører Torstein Haukalid mener detikke er kommunens ansvar om folk hopper fra Kjerag: