Jenter inn i flere yrker

Jenter som tar utdanning velger mellom stadig flere yrker. Men gutta holder fortsatt høytlønnsyrkene for seg selv.