• szd0f5ca.jpg

TV 2: Tollgrensen heves til 350 kroner

Den omstridte grensen for tollfri import blir hevet fra 200 kroner til 350 kroner, ifølge TV 2.