Hizbollah vil utveksle fanger

Tre israelske soldater som er tatt til fange av den libanesiske Hizbollah-geriljaen, vil bare bli løslatt hvis Israel setter fri arabiske fanger.