Gapet øker blant eldre

Den økonomiske forskjellen er stor mellom rike og fattige pensjonister i Norge i dag, viser tall fra Rikstrygdeverket.