Uferdig næring

Et snaut tiår etter at de første strutsene ble importert, er det framdeles mangler i rutinene for slakting.