Sju tomme kvikksølvbeholdere funnet i ubåtvrak

Sju kvikksølvbeholdere er funnet i ubåtvraket som ligger på havbunnen utenfor Fedje. Samtlige har gamle korrosjonsskader og er tomme for kvikksølv.