Jens Stoltenberg: Jeg gav korrekt informasjon om Rikshospitalet

Statsminister Jens Stoltenberg avviser at han som finansminister i 1996-97 ga Stortinget ukorrekt informasjon om usikkherheten knyttet til kostandsrammene for det nye Rikshospitalet.