Gir ut oppskrift på gjerde-fjerning

Klarer vi ikke å styrke retten til fri ferdsel i kystsonen nå, kan jeg vanskelig se hvordan det skal la seg gjøre senere.