Rådyrjakt i byen

I 1999 ble det felt 19 rådyr under ordinær jakt i Stavanger kommune. Dette til tross for at det ble tildelt hele 48 fellingsløyver i kommunen. I tillegg til de 19 ble imidlertid 14 dyr avlivet som skadevoldere, da særlig rundt gravlunden på Hundvåg.