Ingen grunn til å «ta av» på grunn av høyelaksepriser

– Det er ingen grunn til å «ta av»fordi prisene på laks har vært høye en stund. Det kommer nyebølgedaler for denne næringen, og havbruk vil fortsatt væreensbetydende med lange dager og hardt arbeide.