Ber om lavere straff fordi feil person bledrept

Kan en mann dømmes for overlagt drap nårplanen var å drepe en annen person, enn den som faktisk ble drept?Det er spørsmålet Høyesterett tar stilling til, når drapet påSnorre Kompagniet i Oslo for to år siden nå behandles.