Sri Lanka vil at Norge skal ledeforhandlinger

Sri Lanka overveier å etablere en gruppe avtredjeland som kan forhandle mellom regjeringen og den tamilskeLTTE-geriljaen. Norge er et selvskrevent medlem, men også India erinne i bildet.