Carl I. Hagen tilfreds med kjennelsen

Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen er fornøyd med at namsretten har avslått begjæringen fra brødrene Danielsen og de andre saksøkerne.