UD kritisk til norske atomprosjekter

Utenriksdepartementet er kritisk til det norske atomsikkerhetsarbeidet i Russland. Prosjektene har ikke hatt tilfredsstillende framdrift og resultat.