Norsk forskning på bunnivå

Norge er blant de dårligste av verdens rikeste land, OECD-landene, til å prioritere forskning og utvikling. Målet er å nå OECD-snittet innen 2005. I dag avslår Norges Forskningsråd 80 prosent av søknadene.