Firefelts til Dyreparken

Fredag 29. september fjernes en flaskehals på den framtidige firefeltsveien gjennom Kristiansand og helt til Dyreparken.