Brevbomber er ofte tilforlatelige

Herren tar og Herren gir, har jeg hørt. Det er ingen grunn til at det skulle forholde seg annerledes med Valgerd Svarstad Haugland.