Kommunestyremøte for barn og unge

Det er veldig kjekt, men jeg tror ikke jeg vil bli politiker, sa Sigrid Rege, deltaker på his— toriens første kommunestyre- møte for barn og unge i Sola.