Ikke Viksveen-avhør før i august

Arild Kjerschow, byrettsjustitiarius i Oslo, tror ikke det blir mulig å gjennomføre et rettslig avhør av Stein Viksveen før tidligst i august. Kjerschow sier til Aftenbladet at han foreløpig ikke har gått gjennom Atle Helljesens kommentarer til POTs begjæring om rettslig avhør i Oslo forhørsrett. Helljesens er som kjent svært kritisk til Oslo forhørsretts befatning med saken.