Regjeringen vil gi flere adgang til partnerskap

Regjeringen mener vilkårene i partnerskapsloven bør endres slik at flere kan få adgang til å inngå forpliktende samlivsforhold.