- Svært alvorlig, mener Hagland

Informasjonssjef Jan Hagland i Olje-direktoratet mener situasjonen var svært alvorlig da BidefordDolphin begynte å drive mot Snorre.