-Sikker mat blir ikke dyr mat

Økt satsing for å få sikker mat betyr ikke dyrere matvarer, slår landbruksminister Bjarne-Håkon Hanssen fast.