Ikke straff etter barnedrap i Kvinesdal

Det blir ikke reist tiltale mot tjenestemenn ved Kvinesdal lensmannskontor eller ansatte i kommunens barnevernstjeneste etter at en far skjøt sin to år gamle datter og seg selv.