Aksjon Jærvassdrag kan bryte sammen

Regjereringens forslag om å fjerne hele den statlige støtten til Aksjon Jærvassdrag (AJV) kan få det store miljødugnads— prosjektet til å bryte sammen.