• sau1.JPG

Sauebønder fikk tre dagers frist for å søke om tilskudd

Bondeorganisasjoner reagerer etter at en ny forskrift for driftsomstilling for sauebønder fra Klima— og miljødepartementet ble klar tre dager før søknadsfristen gikk ut.