Duket for havne- samarbeid

Alt er klart for havnesamarbeid mellom Sola, Rennesøy, Randaberg og Stavanger.