Ny gjennomgang av Forsvaret

Regjeringen vil til våren legge fram et nytt forslag til omorganiseringen av Forsvaret.