Lavest sykefravær i små kommuner

Sykefraværet er lavere blant ansatte i småkommuner enn i byene.