Regjeringen vil åpne for bruk av aborterte fostre

Regjeringen vil tillate bruk av celler og vev fra aborterte fostre til medisinsk bruk.