• reker-1.jpg FOTO: Pål Christensen

WWF-Norge advarer mot rekespising

WWF-Norge mener reker er blitt en delikatesse som hører hjemme på nei-listen. Dårlig forvaltning er årsaken.