Nytt redningsbygg på Sola

Samlokalisering er stikkordet nårHovedredningssentralen for Sør-Norge og Rogaland radio flyttersammen i nybygg på Stavanger lufthavn, Sola, opplyser leder forHovedredningssentralen, politimester Olav Sønderland i Stavanger,til Aftenbladet.