• Paul S. Amundsen (arkiv)

Norske transportforskere: Vi vil kjøre mer bil i 2050, ikke mindre

Mens klimabrølet preger samfunnsdebatten, er det mye som peker i feil retning.