Omstridt brystkreftmedisin er helseøkonomisk lønnsom