- Alle med EIA-forsikring må tegne ny forsikring umiddelbart