- Viser behov for maktskifte

Leder av kommunalstyret for velferd i Stavanger, Odd Kr. Reme (Ap),reagerer sterkt mot at regjeringen åpner for at beboere på sykehjemskal betale ut fra forbruk av mat, medisiner, legehjelp og andretilbud.