Skuffet Hosein må sone

Gamal Hosein er svært skuffet over avgjørelsen i Høyesteretts kjæremålsutvalg, som avviser å behandle hans sak på nytt.