Streikefare avblåst etter enighet mellom PGS og Parat