Janbu første kvinnelige president i Legeforeningen