• Scanpix

Quisling skutt for 60 år siden, men ikke glemt